Login

בית מדרש

אמתי טמיר

אמתי טמיר

קשר היסטורי

הקשר נובע מהיסטוריה ארוכת שנים של התיישבות ושל געגועים לארץ שמעולם לא נפסקו

טריטוריה מדינית

ארץ ישראל היא טריטוריה מדינית, שמאפשרת את קיומו של עם ישראל