להתחברות

כן

כן

ניתן לממש את הקשר בין העם והארץ ללא ריבונות מלאה על כל שטחי הארץ

5
לא

לא

לא ניתן לממש את הקשר בין העם והארץ ללא ריבונות מלאה על כל שטחי הארץ

 

1
תוצאות ההצבעה הקודמת

תוצאות ההצבעה הקודמת

כן – 1

לא – 1

1