להתחברות

סיינפלד צודק

סיינפלד צודק

אי אפשר לומר לחבר את האמת
לחבר על חברתו בזמן שהם יוצאים

0
קרימר צודק

קרימר צודק

חייבים לומר את האמת
לחבר על חברתו
דווקא בזמן שהם יוצאים

0
 

סוגיה זו נצאת בראשיתה .
לפיכך  בשלב הזה
אין בה עדיין סיכומים