להתחברות

בית מדרש

איתן סננס

איתן סננס

ד. דילמת ישראליות ויהדות

האם הזהות הישראלית צריכה להחליף את הזהות היהודית?

קשר היסטורי

הקשר נובע מהיסטוריה ארוכת שנים של התיישבות ושל געגועים לארץ שמעולם לא נפסקו