להתחברות

כן

כן

ניתן לרדת מהארץ ועדיין להגדיר את עצמך "ציוני"

3
לא

לא

לא ניתן לרדת מהארץ ועדיין להגדיר את עצמך "ציוני"

2
תוצאות הצבעה קודמת

תוצאות הצבעה קודמת

כן – 2

לא – 2

0