להתחברות

<a href="http://keshetmb.sugia.net/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F/?id=2338" target="blank">טריטוריה מדינית</a>

טריטוריה מדינית

ארץ ישראל היא טריטוריה מדינית, שמאפשרת את קיומו של עם ישראל

לחץ כאן למעבר לעמדה

15
<a href="http://keshetmb.sugia.net/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F/?id=2339" target="blank">קשר היסטורי</a>

קשר היסטורי

הקשר נובע מהיסטוריה ארוכת שנים של התיישבות ושל געגועים לארץ שמעולם לא נפסקו

לחץ כאן למעבר לעמדה

25
<a href="http://keshetmb.sugia.net/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F/?id=2341" target="blank">קשר רוחני/דתי</a>

קשר רוחני/דתי

קשר רוחני על-הסטורי שקיים מאז ומעולם מבוסס על סיפורי המקרא

לחץ כאן למעבר לעמדה

 

19