להתחברות

בית מדרש

אביה וייס

אביה וייס

א. דילמת יהדות התפוצות

האם לדעתך, השאיפה היא שכל היהודים יעלו לארץ ביום מן הימים?

ב. דילמת ירידה מהארץ

האם אפשר לבחור לרדת מהארץ ולהמשיך להגדיר את עצמך "ציוני"?

ג. דילמת שטחים תמורת שלום

האם ניתן לממש את הקשר בין העם והארץ ללא ריבונות מלאה על כל שטחי הארץ?

ד. דילמת ישראליות ויהדות

האם הזהות הישראלית צריכה להחליף את הזהות היהודית?