להתחברות

בית מדרש

עמית מגידיש

עמית מגידיש

קשר רוחני/דתי

קשר רוחני על-הסטורי שקיים מאז ומעולם מבוסס על סיפורי המקרא

קשר היסטורי

הקשר נובע מהיסטוריה ארוכת שנים של התיישבות ושל געגועים לארץ שמעולם לא נפסקו

טריטוריה מדינית

ארץ ישראל היא טריטוריה מדינית, שמאפשרת את קיומו של עם ישראל