להתחברות

בית מדרש

אמתי טמיר

אמתי טמיר

קשר היסטורי

הקשר נובע מהיסטוריה ארוכת שנים של התיישבות ושל געגועים לארץ שמעולם לא נפסקו

טריטוריה מדינית

ארץ ישראל היא טריטוריה מדינית, שמאפשרת את קיומו של עם ישראל